Home > >
찾아가는 메이커 교실 핸즈온 플레이(3D펜) 드림캐처-무안북중
작성자 : 김경화 | 작성일 : 22-10-25 17:04:39 | 조회수 : 236
첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_01.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_02.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_03.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_04.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_05.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_06.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_07.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_08.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_09.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_10.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_11.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221025_165724378_12.jpg


10월12일 무안북중 1학년2반 25명의 친구들과 함께 3D펜을 활용하여 드림캐처 만들기를 진행하였습니다.
- 첨부파일
 KakaoTalk_20221025_165724378.jpg (크기: 618986 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_01.jpg (크기: 592769 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_02.jpg (크기: 574792 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_03.jpg (크기: 582098 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_04.jpg (크기: 604109 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_05.jpg (크기: 514795 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_06.jpg (크기: 416219 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_07.jpg (크기: 416733 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_08.jpg (크기: 460861 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_09.jpg (크기: 456779 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_10.jpg (크기: 469142 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_11.jpg (크기: 435728 bytes)
 KakaoTalk_20221025_165724378_12.jpg (크기: 461086 bytes)